Jag ser mig själv smaka fruset vatten för att försäkra mig om dess möjlighet att vara flytande.

“Jag ser mig själv smaka fruset vatten för att försäkra mig om dess möjlighet att vara flytande” – Diptyk, Färgfotografi, 70×100 cm, 2019