Jag ser mig själv förklara bilder för en högst levande hund.

“Jag ser mig själv förklara bilder för en högst levande hund” – Diptyk, Färgfotografi, 100×150 cm 2018