Jag ser mig själv klättra upp i ett träd, kanske inte ens det träd som är bäst lämpad att klättra i.

”Jag ser mig själv klättra upp i ett träd, kanske inte ens det träd som är bäst lämpad att klättra i” Färgfotografi, 300×70 cm, 2019

”Jag ser mig själv klättra upp i ett träd, kanske inte ens det träd som är bäst lämpad att klättra i” . Färgfotografi, 100×70 cm, 2019