Jag Buddha och mig Själv (part II)

from the serie “16 days” – B/W photo 30×40 cm, 2011-2012

from the serie “16 days” – B/W photo 30×40 cm, 2011-2012

Exhibition view – Vita Kuben, Norrlandsoperan, 2012

Exhibition view – Vita Kuben, Norrlandsoperan, 2012

“JAG BUDDHA OCH MIG SJÄLV” – Vita Kuben, Norrlandsoperan, 18 maj, 2012
PRESS RELEASE VITA KUBEN 
“Jag Buddha och mig själv är resultatet av två års arbete där Micael Norberg har undersökt Buddhistiska förhållningsätt till den verklighet vi lever i. Micael Norberg har besökt kloster och levt med buddhistiska munkar i Frankrike, Thailand och Nepal. Micael Norbergs arbete på Vita Kuben visar hans försök till att beskriva en allmän verklighet som till stor del kom att handla om ”mig själv och jaget”.

Micael Norberg försöker i sitt arbete som konstnär utforska och undersöka sin omvärld. Hans arbetssätt kan beskrivas som dokumentärt och det är på det sättet beskriver han sin omvärld. Micael Norbergs projekt är ofta avgränsade i någon form och har alltid utgångspunkt i en nära verklighet och är på så sätt nära knuten till hans vardag och de människor han har nära sig.”